Gyengénlátó változat
magyar
angol

Felhasználási feltételek

Az ANIPHARMA KFT felhasználási feltételei

 

 

Jelen Általános Felhasználási Feltételek az ANIPHARMA Állatgyógyászati és Szolgáltató KFT (5600 Békéscsaba, Berényi út 105.) által üzemeltetett weboldal használatára vonatkozó feltételeket tartalmazza.

Az „Elfogadom a feltételeket" gombra való kattintással a Felhasználó a regisztráció során szerződést köt az ANIPHARMA KFT-vel, mellyel elfogadja a Felhasználási Feltételeket és az Általános Szerződési Feltételeket is.

 

Az ANIPHARMA KFT fenntartja a jogot jelen felhasználási feltétel egyoldalú módosítására A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a Felhasználókat a regisztráció során megadott e-mail címen, valamint a bejelentkezéskor megjelenő, „újdonságok az ANIPHARMA weboldalán" című üzenő-oldalon tájékoztatja.

 

Szolgáltató:   ANIPHARMA KFT, 5600 Békéscsaba, Berényi út 105.

Elérhetőség: vevoszolgalat@anipharma.hu

Felhasználó: az oldal szolgáltatásait igénybe vevő személy, aki az oldalon megfelelően regisztrált. A Felhasználó elnevezése az oldalon való kommunikáció során „tag" is lehet. Felhasználó csak természetes személy lehet.

 

1.    Taggá válás, regisztráció

 

Az ANIPHARMA KFT által működtetett oldalon regisztráció szükséges a webshop szolgáltatás igénybevételéhez. Regisztrált Felhasználóinkat 2 csoportba osztjuk. Lehet állatorvosként és úgynevezett általános Felhasználóként regisztrálni oldalunkra. Amennyiben Ön állatorvosként, gyógyszerészként kívánja használni a felületet, úgy kérjük az állatorvosi, gyógyszerészi diplomájának másolatát is szíveskedjen feltölteni, e nélkül nem áll módunkban szakmai regisztrációját elfogadni! A későbbiekben esetlegesen hozzánk beérkező, Ön által készített dokumentumok (állatorvosi, gyógyszerészi megrendelők, receptek, stb.) hitelességének ellenőrzését nagyban megkönnyíti, ha aláírásának és kamarai bélyegzőlenyomatának másolatát is feltölti a regisztráció során.

 

A Felhasználó jelszava legalább hat karakter, nyilvánossági fokozata rögzített, azt csak a Felhasználó ismeri. A visszaélések elkerülése végett ajánlatos magasabb biztonsági fokozatú, „erős" jelszót választani, és azt titokban tartani. A jelszó erősségét növeli:

-     ha a jelszó nem a Felhasználóra jellemző szó (pl. keresztnév, becenév),

-     ha a jelszó hat karakternél hosszabb,

-     ha a jelszó tartalmaz kis- és nagybetűt, számot, egyéb szimbólumot.

 

A Szolgáltató nem vállal felelősséget azon visszaélésekért, melyeket az okozott, hogy a Felhasználó nem megfelelő jelszót választott, vagy jelszavát mások számára hozzáférhetővé tette.

 

Amennyiben a Felhasználó elfelejti jelszavát, a bejelentkező oldalon az e-mail cím megadását, és a „jelszóemlékeztető" használatát követően a Szolgáltató a regisztráció során megadott e-mail címre új jelszót küld.

 

A regisztráció feltétele:

 

A regisztrálni kívánó

-   18. életévét betöltött jog - és cselekvőképes személy vagy gazdálkodó szervezet képviselője legyen,

-    minden esetben - saját, vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében - valós személyes adataival, illetve elérhetőségeivel regisztráljon,

-    szakmai regisztráció esetén legalább állatorvosi diplomájának másolatát feltöltse.

 

A regisztráció során a Felhasználó köteles valós adatok megadására. Amennyiben az ANIPHARMA KFT tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok bármelyike nem felel meg a valóságnak, a Szolgáltató jogosult Felhasználó hozzáférését részlegesen vagy teljes mértékben korlátozni, illetve a webáruház használatából is kizárni.

 

A regisztráció törlése

 

A Felhasználó bármikor dönthet regisztrációja törléséről. Nincs lehetőség a törlésre, ha azt jelen Felhasználási feltételek kizárják.

 

2.   Felhasználói jogok, kötelezettségek

 

-  Felhasználónak jogában áll visszaállni a vásárlástól 8 napon belül.

-  A Felhasználónak joga van panasszal élni a Szolgáltató felé, és joga van kérni a termék cseréjét, amennyiben a kapott termék nem megfelelő, használatra alkalmatlan. Ebben az esetben a Szolgáltató köteles a vevő panaszát orvosolni, kivizsgálni a bejelentett panaszt.

-  Amennyiben a vevő hibájából vált használhatatlanná a termék, az ANIPHARMA KFT-nek nem áll módjában a terméket kicserélni, illetve a vételárat megfizetni.

-  Az ANIPHARMA KFT által üzemeltetett weboldal tartalmát tilos teljes mértékben vagy részlegesen lemásolni. Amennyiben ez mégis megtörténik, a Szolgáltató mindenféle értesítés nélkül jogi útra tereli az ügyet.

 

3.    A Szolgáltatás igénybe vételével összefüggő korlátozások, a Felhasználó felelőssége

 

      A Felhasználó az oldalt csak saját felelősségére használhatja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználót az oldal használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Felhasználó az oldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el.

      Valamennyi Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza;

-     tartózkodni az oldal működésének megzavarásától, akadályozásától;

-   tartózkodni olyan tevékenységektől, amely a Szolgáltató üzleti titkainak, általa titokban tartott információknak a megszerzésére, felhasználására irányul;

-     tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely a szolgáltatásra vonatkozó, valótlan információt hordoz;

-     tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal informatikai biztonságát veszélyezteti;

-   tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely saját, vagy más személy termékének vagy szolgáltatásának a reklámozására irányul.

     A fentieken túl a Szolgáltató további korlátozásokat állapíthat meg, melyekről a Felhasználókat tájékoztatja.

 

4.    Eljárás a Felhasználó jogsértő magatartása esetén

 

      Amennyiben a jelen Felhasználási feltételekben foglaltakat megsérti, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó regisztrációjának felfüggesztésére, vagy törlésére. Amennyiben a jogsértés miatt eljárás indul, a Szolgáltató a regisztráció során tudomására jutott, Felhasználóra vonatkozó adatokat az eljáró szerveknek az adott eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően átadhatja.

      A Szolgáltató a regisztráció felfüggesztését, vagy törlését megelőzően felhívja a Felhasználót a kifogásolt magatartás abbahagyására, vagy annak bizonyítására, hogy a magatartás nem ütközik a Felhasználási feltételekkel. Az értesítés mellőzhető, ha a késedelem el nem hárítható kárral, vagy nyilvánvaló jogsértéssel járna.

 

      A Szolgáltató vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága érdekében. Az előző pontokban meghatározott jogosítványait (felhasználási feltételek, szolgáltatások megváltoztatása, Felhasználókkal szembeni intézkedések, stb.) elsősorban ezen célok érdekében gyakorolja, valamint azért, hogy a szolgáltatást a Felhasználók igényeinek megfelelően alakítsa.

 

      A Szolgáltató a Felhasználó regisztrációjának felfüggesztéséről vagy törléséről, függetlenül annak okától, minden esetben tájékoztatja a Felhasználót, és törekszik a Felhasználókkal való együttműködésre, a viták békés úton történő rendezésére.

 

      A szolgáltatás ingyenességéből adódóan a Szolgáltató nem szavatolja a szolgáltatás szünetmentességét, nem tehető felelőssé továbbá a szolgáltatás felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. A Szolgáltató az oldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető.

 

      A Szolgáltatónak kötelessége megjelenítenie a weboldalon a feltöltött termékek vagy szolgáltatások pontos, a valóságnak minden tekintetben megfelelő paramétereit és tulajdonságait.

      A Szolgáltatónak kötelessége a megrendelt árut hibátlanul, hiánytalanul, a leírt információknak megfelelően átadni a vásárlónak számla ellenében. A termékekhez minden esetben köteles magyar nyelvű leírást adnia.

 

      Az ANIPHARMA KFT oldalán szereplő árak bruttó árak, tehát az ÁFÁ-t is tartalmazzák.

 

 

5.   A Felhasználók adatai

 

      Az ANIPHARMA KFT a regisztrációkor megadott adatokat bizalmasan kezeli.

      A Felhasználó által közzétett adatokért és az abból fakadó, azzal összefüggésbe hozható mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért az ANIPHARMA KFT nem tartozik felelősséggel, ezért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

      Az ANIPHARMA KFT adatállományában a Felhasználóval kapcsolatosan rögzített adatokat köteles kiadni hatóságnak, bíróságnak és egyéb igazságügyi hatóságnak, szervezetnek. Ebben az esetben az adatvédelem nem érvényesül.

 

      Az ANIPHARMA KFT fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználók adatainak valódiságát ellenőrizze, különösen, ha kétség merül fel a regisztrációs adatok valódiságával kapcsolatban. Az ellenőrzés ideje alatt az ANIPHARMA KFT jogosult a Felhasználó regisztrációját határozatlan ideig, de legfeljebb az ellenőrzés lezárásáig felfüggeszteni.

A Felhasználó köteles bejelenteni, illetve módosítani adatait (elsősorban saját maga védelme érdekében), amennyiben azokban bármiféle változás következik be.

 

6.   Személyes adatok védelme

 

      A Felhasználó személyes adatainak bizalmas kezelése az ANIPHARMA KFT. elsődleges feladatai között szerepel, ezért a Szolgáltató a Felhasználók személyes adatait csak az adatkezelési szabályzatban foglalt külső szervezeteknek adja át, hatóságok részére csak a vonatkozó jogszabályi keretek között teszi hozzáférhetővé.

 

      A Felhasználó által megadott személyes adatok közül az ANIPHARMA KFT csak azokat az adatokat, információkat használja fel, amelyek az azonosításhoz szükségesek, annak érdekében, hogy a Felhasználó tájékoztatást kapjon az ANIPHARMA fejlesztéseiről, a webshop-ban lévő kínálatról, a kínálat bővüléséről, módosulásáról, a szolgáltatásokról.

 

      Az ANIPHARMA KFT hírleveleiről a Felhasználó bármikor leiratkozhat személyes menüjében, amennyiben az nem lenne elérhető, e-mail küldésével ügyfélszolgálatunk részére.

 

      A Felhasználóról a nyilvántartott adatok felhasználhatók a felmerülő kérdések, viták megoldása során.

 

      Amennyiben a Felhasználó megváltoztatja adatait, az ANIPHARMA KFT adatvédelmi szabályzata alapján, a Felhasználói jogosultság ideje alatt tárolja a Felhasználó korábban megadott adatait.

 

      Az ANIPHARMA KFT a magyar adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően esetenként együttműködhet a helyi, országos vagy nemzetközi hatóságokkal, amelyek megkeresésére az ANIPHARMA KFT köteles a szükséges személyi azonosító adatokat, információkat kiadni.

 

      Az ANIPHARMA KFT fenntartja magának a jogot arra, hogy egyes technikai műveletek céljára a Felhasználó személyes adatainak bizalmas kezelése mellett adatfeldolgozót vegyen igénybe.

 

7.    A szolgáltatás összekapcsolása más szolgáltatással

 

      A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a www.anipharma.hu honlapot összekapcsolja más, általa fenntartott honlappal. A honlapok összekapcsolása csak technikai művelet, amely nem jelenti az adatállományok bármilyen módon történő összekapcsolását. A Szolgáltató az összekapcsolásról, annak céljáról, a Felhasználó hozzájárulása alapján esetlegesen létrejövő közös adatállományokról a Felhasználókat megfelelően tájékoztatja.

 

      Az összekapcsolás kizárólag abból a célból történhet, hogy a Szolgáltató a több honlapon regisztrált Felhasználók számára többlet-szolgáltatásokat nyújtson. A többlet-szolgáltatások igénybe vétele a Felhasználó kizárólagos döntésétől függ. A Felhasználó egyes regisztrációinak összekapcsolására csak abban az esetben kerülhet sor, ha a Felhasználó a tájékoztatást követően kinyilvánítja ezen szolgáltatások igénybe vételére vonatkozó egyértelmű szándékát, és az adatok összekapcsolására vonatkozó hozzájárulását.

 

8.    Jogérvényesítés

 

      A Felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a Szolgáltatóhoz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Egyéb esetekben a Felhasználó a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltak szerint érvényesítheti jogait, ennek módjáról kérésre a Szolgáltató felvilágosítást ad. 

 

9.   Az ANIPHARMA KFT által forgalmazott termékek köre

 

      Valamennyi Magyarországon engedélyezett állatgyógyászati készítmény (gyógyszer, vakcina, injekciós és szájon át adható vitaminkészítmény), takarmány-kiegészítő, fertőtlenítőszer, állatorvosi műszer, laboratóriumi eszköz, állattenyésztési segédanyag.

 

 

10.  Díjak

 

      Az ANIPHARMA KFT oldalán történő regisztráció, valamint az oldal teljes felületének használata is díjmentes. Ezeken felül ingyenesek az ajánlatkérések, hírlevelek, e-mail értesítők, valamint a levelezés.

 

      Amiért a Felhasználónak ellenértéket kell fizetnie, az a megrendelt termék.

 

      A Szolgáltatónak jogában áll a termékek árát előzetes bejelentés nélkül módosítani. Ha megrendeltek egy terméket és a visszaigazolás megtörtént, az ANIPHARMA KFT nem kérheti a vevőtől az árkülönbözetet.

Az ANIPHARMA KFT-nek jogában áll bármely szolgáltatását díjtételessé tenni, azonban erről köteles tájékoztatni a Felhasználókat minimum 15 naptári nappal azt megelőzően.

 

11. Számlázás:

 

      Az ANIPHARMA KFT minden esetben számlát ad a megrendelt, megvásárolt termékhez, azt a termékkel együtt adja át.

 

Elektronikus számla igénylése esetén a számla nyomtatott formában nem érhető el, az időbélyeggel ellátott hitelesített elektronikus számlát a webáruház által küldött e-mailban megadott címről lehet letölteni.

 

Az elektronikus számlával kapcsolatos egyéb információk igénylésekor megtekinthetők.

 

                                                                                                                                                                                                    ANIPHARMA KFT

Vissza
Szöveges információ
Árucikk
Részletes kereső
Bejelentkezés
Kosár tartalma
52 termék van a kosárban 320197 Ft értékben
Impresszum ÁSZF Felhasználási feltételek Adatvédelmi nyilatkozat Logisztika Ügyfélszolgálat Bankkártyás fizetés
Copyright © 2012